Beste bezoeker,
Op zondag is onze website gesloten.

Koster Special Gifts

Disclaimer Koster Special Gifts

Koster Special Gifts hanteert de volgende disclaimer met betrekking tot het gebruik van zijn website www.koster-specialgifts.nl.

Virussen en veiligheid

Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Koster Special Gifts handhaaft ten allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. Koster Special Gifts is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

De Koster Special Gifts internetsite
Koster Special Gifts stelt het op prijs dat u geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Verzoek richten aan Koster Special Gifts
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan Koster Special Gifts, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen. In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kunnen wij echter niet garanderen dat zo'n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van Koster Special Gifts, Achterbergsestraatweg 180, 3911 CX Achterberg.

 

Wijzigingen
Koster Special Gifts behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Koster Special Gifts adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.